Kredyt i Leasing

Kredyt

Kredyt

 

 • finansowanie nawet do 100% wartości motocykla,
 • okres kredytowania od 6 do 72 miesięcy dla motocykli nowych
 • waluta PLN
 • raty kredytu równe lub malejące;
 • oprocentowanie uzależnione od okresu kredytowania;
 • zabezpieczenia kredytu - przewłaszczenie częściowe, cesja praw z polisy AC, ubezpieczenie na życie
 • zabezpieczenie kredytu bez cesji AC (kredyt do 25 tyś) - przewłaszczenie częściowe, weksel "in blanco" z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją do weksla, ubezpieczenie na życie;

 

Korzyści


w przypadku kredytu Kredytobiorca

 • może odliczyć odsetki od kredytu
 • może odliczyć wydatki związane z eksploatacją motocykla 

Leasing

Oferta dla Ciebie przygotowana wspólnie z firmą Reffeisen Leasing Polska S.A.:


Warunki umowy leasingu:

 • finansowanie nawet do 100% wartości transakcji,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • okres umowy - od 24 do 48 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego,
 • waluta - PLN,
 • raty leasingu - zmienne, oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR) lub stałe oparte na stałej stopie procentowej,
 • wartość końcowa w przypadku leasingu operacyjnego - ustalona w oparciu o przepisy podatkowe, poniżej wartości rynkowej przedmiotu
 • zabezpieczenie - w standardzie oparte na wekslu in blanco 

Korzyści podatkowe:

 

1. W przypadku leasingu operacyjnego, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingową,
 • raty leasingowe,
 • wydatki związane z eksploatacją motocykla,
 • VAT (do odliczenia).


2. Decydując się na leasing finansowy, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej,
 • wydatki związane z eksploatacją motocykla,
 • amortyzację motocykla,
 • VAT (do odliczenia).